مولتی پارامتر Aperainstruments مدل WS200

توضیحات

مولتی پارامتر پرتابل با قابلیت اندازه گیری فلوراید, pH, هدایت, شوری, TDS, مقاومت, ORP و دما ( الکترود ORP جداگانه تهیه شود ) ، تصحیح اتوماتیک دمایی (ATC) ، دارای 400 گروه حافظه ، ضد آب و گردوغبارIP57 ، همراه بافرpH  7.00 و4.00 و 10.01، استاندارد فلوراید 0.19mg/Lit و 19mg/Lit و استاندارد هدایت  1413µS/cm ، ست کامل ملحقات و کیف همراه

Fluoride measuring range: 0.02 to 1900ppm ;    Conductivity measuring range: 0 to 199.9mS/cm

pH measuring range: -2.00 to 19.99