انکوباتور IVF

توضیحات

مشخصات فنی

  • دارای 2 حجم مختلف / 56 و 107 لیتر
  • TwinDISPLAY
  • محدوده دمایی تا 50 درجه سانتیگراد
  • دارای باکسهای مجزا جهت قرارگیری سایزهای مختلف پتری دیش
  • سرعت بازیابی دمایی، رطوبت، CO2 و O2 زیاد پس از باز کردن هر باکس