انکوباتور یخچال دار پلتیری

توضیحات

مشخصات فنی

  • دارای 7 حجم مختلف / 32 ، 53 ، 108 ، 256 ، 384 ، 749 و 1060 لیتر
  • در دو مدل متفاوت SingleDISPLAY و TwinDISPLAY
  • محدوده دمایی 5 تا 70 درجه سانتیگرادیخچال دار پلتیری
  • گرمایش و سرمایش بر اساس تکتولوژی پلتیر
  • کاهش مصرف انرژی بدلیل عدم استفاده از سیستم کمپرسوری
  • دارای درب شیشه ای داخلی جهت جلوگیری از افت دما و همچنین دید محفظه داخلی
  • قابلیت نصب سیستم نوری بصورت آپشنال در مدلهای TwinDISPLAY