انکوباتور یخچال دار نگهداری دارو

توضیحات

مشخصات فنی

  • دارای 2 حجم مختلف / 256 و 749 لیتر
  • SingleDISPLAY
  • محدوده دمایی 14 تا 45 درجه سانتیگراد
  • گرمایش و سرمایش بر اساس تکتولوژی پلتیر
  • کاهش مصرف انرژی بدلیل عدم استفاده از سیستم کمپرسوری
  • دارای درب شیشه ای داخلی جهت جلوگیری از افت دما و همچنین دید محفظه داخلی