اتاقک تست شوک حرارتی

توضیحات

مشخصات فنی

 • دارای حجم 256 لیتر
 • محدوده دمایی منفی 42 درجه سانتیگراد تا 190 درجه سانتیگراد (بدون حضور رطوبت)
 • محدوده دمایی مثبت 10 درجه سانتیگراد تا 95 درجه سانتیگراد ( در حضور رطوبت)(سری CTC)
 • قابلیت تنظیم رطوبت از 10 تا 98 درصد (سری CTC)
 • سرعت سرمایش 3k/min ( از دمای مثبت 180 درجه سانتیگراد تا منفی 40 درجه سانتیگراد)
 • سرعت گرمایش 10k/min ( از دمای منفی 40 درجه سانتیگراد تا مثبت 180 درجه سانتیگراد)
 • دارای منبع نور داخلی هالوژن
 • قابلیت استریل خودکار محفظه داخلی در دمای 160 درجه سانتی گراد
 • داراي 2 مخزن آب با قابلیت تعویض خودکار منبع رطوبتی جهت کار پیوسته دستگاه
 • قابلیت ترسیم 40 شیب دمایی
 • قابلیت ثبت داده ها و دریافت داده ها به صورت نمودار